asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop. Vanaf 1994 is het verboden om asbest toe te passen.

Asbest is regelmatig in het nieuws. Dudok Wonen begrijpt dat asbest ook bij haar bewoners voor onrust kan zorgen. Daarom zetten wij graag de feiten, risico’s en maatregelen op een rij. Hier onder leest u veel gestelde vragen en antwoorden.

Veel gevraagd over asbest

Waar houden we rekening mee als we asbest gaan saneren?

Algemeen

We houden rekening met de volgende zaken:

 • we proberen overlast voor onze huurders te beperken
 • saneringskosten proberen we laag te houden
 • veiligheid staat voorop; voor huurder, onze werknemers en de aannemer

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat zacht is en makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Niet-hechtgebonden asbest zit in:

 • Spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke
 • Brandwerende plaat, zoals Nobranda en Pical platen
 • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.
 • Wat is ons beleid wat betreft asbest?

  Algemeen

  Dudok Wonen zal er alles aan doen om te voorkomen dat er verspreiding van asbest en asbestvezels naar de mens en zijn omgeving kan plaatsvinden. Dudok Wonen neemt hierin haar verantwoordelijkheid als vastgoedeigenaar/verhuurder en als werkgever. Onze doelstelling is het realiseren van een asbestveilig bezit.
  Onze aanpak betreft:

  • grondige inventarisatie en risicobeheersing
  • selectieve asbestsanering
  • scholing en opleidingen van personeel
  • informatie en communicatie richting personeel en huurder

  Of Dudok Wonen asbest verwijdert, hangt af van het soort asbest:

  • Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt.
  • Losgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

  Wat is hechtgebonden asbest?

  Algemeen

  Hechtgebonden asbest materialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel klein. Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

  • Asbestcement vlakke platen
  • kruipluiken
  • vensterbanken
  • balkonschermen
  • golfplaten dak bergingen of aanbouwen
  • asbestcement leidingen
  • mantelbuizen, rioleringen of ventilatie kanalen
  • covinyltegels in hallen van woningen

  Waar kan asbest in onze woningen zijn toegepast?

  Algemeen

  In woningen voor 1994 kan in onderstaande materialen asbest zijn toegepast: Asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatie kanalen, covinyltegels in hallen van woningen. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Tevens kunnen er asbest toepassingen in/aan/bij uw woning zijn toegepast door u zelf of door vorige huurders zoals bijvoorbeeld gaskachels, gashaarden, gevelkachels, plantenbakken, plaatmaterialen, warmhoudplaatjes etc. Voor meer informtaie over asbesttoepassingen kunt u ook terecht op de website van de overheid

  Is asbest gevaarlijk?

  Algemeen

  Asbest kan voorkomen in woningen die gebouwd zijn voor 1994. Asbest kan gevaarlijk zijn, maar is dat veelal niet. Zo is hechtgebonden asbest, asbest dat verankerd zit in materiaal (bijvoorbeeld golfplaten en buizen) niet gevaarlijk zolang het niet wordt beschadigd. Alleen asbestvezels die loskomen in de lucht en worden ingeademd, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit kan gebeuren bij losgebonden asbest dat in slechte staat verkeert, of als asbesthoudende materialen worden bewerkt (schuren, boren, breken) of verkeerd verwijderd. Om dit te voorkomen, zijn door de overheid strenge regels opgesteld. Wij laten asbest altijd verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

  Maakt u zich zorgen over eventuele asbest in uw woning?

  Algemeen

  Als u zich zorgen maakt over asbest, dan kunt u met ons opnemen. Is uw woning gebouwd na 1994? Dan is er vanuit de bouw van de woning in ieder geval geen asbest verwerkt. Heeft u het vermoeden dat u toch asbest in uw woning heeft, wacht dan op de beoordeling van ons en onderneem zelf geen actie.

  Wat voor maatregelen neemt Dudok Wonen tegen asbest?

  Algemeen

  Ons personeel en de door ons ingehuurde onderhoudsbedrijven kunnen materialen herkennen die mogelijk asbest bevatten. Bij een vermoeden van asbest wordt een gecertificeerd bedrijf gevraagd om dit nader te inventariseren. Indien er daadwerkelijk asbest wordt aangetroffen wordt direct bepaald of verwijdering noodzakelijk is. Na eventuele verwijdering vindt altijd controle plaats om te checken of er geen asbestvezels in de lucht zitten. De veiligheid en gezondheid van onze bewoners vinden wij het allerbelangrijkst.

  Hoe ga ik veilig om met asbest?

  Algemeen

  We helpen u graag om veilig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom hebben we een aantal vuistregels voor u:

 • Gaat u klussen in uw woning op een plek waar mogelijk asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies.
 • Verwijder zelf nooit asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat.
 • Neemt u altijd contact op met ons, als u het asbest wilt laten verwijderen
 • Nooit asbest verzagen, schuren of breken en nooit een gat boren in asbest.

 • Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag ons advies.