Woning verkopen

Was uw woning vroeger van Dudok Wonen? Dan staat in uw akte vermeld dat u uw woning eerst te koop aan moet bieden aan Dudok Wonen. Dit doet u door dit formulier in te vullen of door middel van een ondertekende brief met daarin vermeld het adres en de vraagprijs van uw woning. Indien Dudok Wonen geen gebruik maakt van het recht van terugkoop, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen. Binnen een termijn van 2 weken kunt u een antwoord van Dudok Wonen verwachten. 

Hier leest u precies welke stappen u moet nemen.