Kopen naar Wens woning verkopen

Heeft u uw woning gekocht met Kopen naar Wens en wilt u verhuizen? U leest hieronder meer over de stappen die u moet ondernemen. Hier vindt u ook het stappenplan.

Aanbiedplicht Dudok Wonen

Zoals in de akte vermeld staat moet u uw woning eerst te koop aanbieden aan Dudok Wonen. Dat doet u door dit formulier in te vullen of door middel van een ondertekende brief met daarin vermeld het adres en de vraagprijs van uw woning. Als Dudok Wonen geen gebruik maakt van het recht van terugkoop, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen. Binnen een termijn van 2 weken kunt u een antwoord van Dudok Wonen verwachten. In deze brief kunt u ook lezen wat op dat moment het bedrag is wat u nog aan Dudok Wonen verschuldigd bent. Het uiteindelijk terug te betalen bedrag is afhankelijk van het moment dat u bij de notaris de woning overdraagt aan de nieuwe eigenaar.

Het is niet mogelijk om de woning inclusief de Kopen naar Wens regeling door te verkopen. U verkoopt de woning dus in volledig eigendom door aan wie u wilt.

Overdracht van de woning bij de notaris

De overdracht van de woning moet plaatsvinden bij de notaris waar u destijds de woning van Dudok Wonen met Kopen naar Wens kocht. Bij deze notaris is de zogenaamde ‘uitkoopovereenkomst’ in bewaring gegeven. Met deze ‘uitkoopovereenkomst’ koopt u het gedeelte van Dudok Wonen dat u destijds niet heeft betaald. Dit doet u gelijktijdig met de overdracht van de woning aan de nieuwe eigenaar, u hoeft dit bedrag dus niet voor te schieten. De notaris zorgt er voor dat het juiste bedrag bij Dudok Wonen terecht komt.

De nieuwe eigenaar heeft daarna in feite niets meer met Dudok Wonen te maken. Wel moet hij de woning weer aan Dudok Wonen aanbieden bij verkoop. Dit is contractueel vastgelegd in de koopakte.

Heeft u hier vragen over? Bel gerust met onze afdeling Huur en Koop via 035 646 16 00 (keuze 3) of  mail naar koopvrijesector@dudokwonen.nl.