Koop Goedkoop woning verkopen

Heeft u uw woning gekocht met de Koop Goedkoop formule en wilt u verhuizen? U leest hieronder meer over de stappen die u moet ondernemen. Hier vindt u ook het stappenplan.

Aanbiedplicht Dudok Wonen
Zoals in de akte vermeld staat moet u uw woning eerst te koop aanbieden aan Dudok Wonen. Dit doet u door dit formulier in te vullen of door middel van een ondertekende brief met daarin vermeld het adres en de vraagprijs van uw woning. Indien Dudok Wonen geen gebruik maakt van het recht van terugkoop, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen. Binnen een termijn van 2 weken kunt u een antwoord van Dudok Wonen verwachten.

De nieuwe koper profiteert net als u destijds van dezelfde ingroeiregeling voor de erfpachtcanon indien aan de voorwaarden, van zelfbewoning, wordt voldaan. De maximale korting van 100% geldt voor het lopende jaar van aankoop. In het tweede jaar betaalt de nieuwe koper 10 procent van het bedrag van de canon, het derde jaar 20 procent en zo groeit de vergoeding jaarlijks met 10 procent tot na tien jaar het volledige bedrag van de canon betaald moet gaan worden.

Het overzicht clausules en documenten bij doorverkoop Koop Goedkoop vindt u hier.

Overdracht van de woning bij de notaris

Als bijlage bij de brief, waarin Dudok Wonen aangeeft dat u de woning vrij kunt verkopen, ontvangt u het formulier artikel 33. Het is van belang dat u dit formulier geeft aan de notaris waar de overdracht van de woning plaats vindt. Als de notaris dit formulier bij de overdracht heeft ingevuld en ondertekent moet deze naar Dudok Wonen worden teruggestuurd. Na het ontvangst van dit formulier kunnen wij de nieuwe erfpachter opvoeren in ons systeem en vervalt de plicht om canon te betalen voor u. Als u ons op de hoogte houdt van de verkoop en ons tijdig meldt wie de nieuwe erfpachter is kunnen wij dit tijdig omzetten.

Heeft u hier vragen over? Bel gerust met onze afdeling Huur en Koop via 035 646 16 00 (keuze 3) of mail naar koopvrijesector@dudokwonen.nl.