mijn huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staat onder andere:

 • voor welke woning u de overeenkomst tekent;
 • wat de huurprijs is;
 • wanneer u de huur moet betalen.
 • de startdatum van de huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staan ook een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten gelden voor u als huurder en voor ons als verhuurder.

Veel gevraagd over mijn huurovereenkomst

Hoe wordt de maximale huurprijs bepaald bij sociale huurwoningen?

Voor sociale huurwoningen geldt een maximaal toegestane huurprijs (ook wel maximaal redelijke huurprijs genoemd). Die maximaal toegestane huurprijs hangt af van de oppervlakte van de woonruimte en de voorzieningen erin. Met het woningwaarderingsstelsel (wws) worden deze kwaliteiten van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het totale aantal punten bepaalt de wettelijk toegestane maximum huur.

Wat zijn voor mij als huurder de belangrijkste verplichtingen?

Als u de huurovereenkomst met de algemene voorwaarden tekent legt onze (verhuur)makelaar u uw belangrijkste verplichtingen uit. Dit zijn:

 • U betaalt de huurprijs voor de 1e van elke maand. U betaalt de huurprijs dus vooruit. Jaarlijks vindt de huurverhoging per 1 juli plaats.
 • U bewoont de woning zelf (het is uw hoofdverblijf). U mag de woning niet onderverhuren aan iemand anders.
 • U gebruikt en onderhoudt de woning als een goede huurder.
 • U en uw huisgenoten, bezoekers of huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving.
 • U gebruikt de woning om in te wonen. U mag er geen bedrijf in uitoefenen.
 • U mag niet zonder onze toestemming een verandering aanbrengen in of aan uw woning.
 • Aan het einde van de huurovereenkomst levert u de woning in dezelfde goede staat op als dat u deze heeft gekregen.

Hoe wordt de huurprijs bepaald bij vrije sector woningen?

De huurprijs wordt bepaald door de markt. Dit heeft grotendeels te maken met vraag en aanbod. De huurprijs is niet gebonden aan een maximum.

Mijn partner komt bij me inwonen. Moet ik dat melden aan Dudok Wonen?

Nee, dat hoeft in principe niet. Maar als u gaat trouwen of kiest voor geregistreerd partnerschap, worden wij wel graag op de hoogte gebracht. Uw partner wordt dan namelijk van rechtswege medehuurder en net als u ook hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huurprijs. Dat betekent dat zowel u als uw partner door ons kan worden aangesproken op het betalen van de hele huurprijs. Denkt u er ook aan dat uw partner zich inschrijft bij de gemeente?

Mocht de woning te klein worden voor het aantal personen, dan kunt u zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. U krijgt hiervoor van ons geen voorrang.

Blijft de huurprijs altijd hetzelfde als in de huurovereenkomst?

Nee, elk jaar wordt de netto huurprijs per 1 juli aangepast (jaarlijkse huurverhoging). Dit houdt mede verband met de inflatie. Voor de sociale huurwoningen stelt de overheid een maximum vast voor de verhoging. In het algemeen is de aanpassing ongeveer gelijk met de inflatie. Voor de vrije sector huur (de huurprijs van de duurdere huurwoningen) wordt de huurprijsaanpassing in het huurcontract afgesproken. Deze aanpassing kan hoger zijn dan inflatie.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Zonder toestemming van Dudok Wonen mag u geen reclame op of aan de woning aanbrengen.

Ik ga scheiden. Wat heeft dit voor gevolgen?

Als u gaat scheiden (of een geregistreerd partnerschap beëindigt) blijven beide partners de rechten en plichten op de woning houden. Dit betekent dat u beiden recht heeft op de woning en u beiden de verplichting heeft om de hele huurprijs te betalen. Heeft u samen bepaald wie er in de woning blijft wonen, stuur ons dan een ingevulde en ondertekende afstands- en akkoordverklaring.  

Als u er samen niet uitkomt wie in de woning mag blijven wonen, kunt u de rechter vragen daarover een uitspraak te doen.