huurverlaging

Er zijn een aantal situaties waarin u huurverlaging kunt aanvragen. Deze zijn:
• Uw inkomen is gedaald en u kan huurtoeslag krijgen, maar uw huur is te hoog voor huurtoeslag
• Uw inkomen is gedaald en u had vorig jaar (of het jaar ervoor) een inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gevraagd over huurverlaging

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te kunnen vragen?

Er zijn een aantal situaties waarin u huurverlaging kunt aanvragen. Deze zijn:

- Uw inkomen is gedaald en u kan huurtoeslag krijgen, maar uw huur is te hoog voor huurtoeslag

- Uw inkomen is gedaald en u had vorig jaar (of het jaar ervoor) een inkomensafhankelijke  huurverhoging. Daalde uw huishoudinkomen tot onder €44.655,-? Dan kunt u hiervoor huurverlaging vragen

Als ik huurverlaging krijg wanneer gaat deze dan in?

Krijgt u van Dudok Wonen een huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging uiterlijk twee maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek in. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.belasingdienst.nl.

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Om een huurverlagingsverzoek op basis van een inkomensdaling te doen bij Dudok Wonen kunt u online uw voorstel tot huurverlaging indienen. Dit kan alleen als u een sociale huurwoning van ons huurt. U dient twee documenten toe te voegen aan dit formulier, te weten:

* Kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners;
* Een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de      bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Wilt u het formulier niet online invullen? Dan kunt u een brief sturen (klik hier voor een Voorbeeldbrief 'Verzoek tot huurverlaging') en deze samen met kopieën van bovengenoemde documenten opsturen naar: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.

Hoe weet ik of ik inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad?

Elk jaar krijgt u van ons een brief met een huurverhogingsvoorstel voor het komende jaar. In deze brief kunt u lezen of u deze extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging heeft gehad.

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen omdat mijn huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens is gedaald terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen.

Als uw huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens gedaald is terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen kunt u ons vragen de huur te verlagen tot de huurtoeslaggrens. Na de huurverlaging kunt u dan huurtoeslag aanvragen. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel huurtoeslag u dan krijgt. Dit geldt alleen als u een sociale huurwoning huurt.