huurbevriezing

Huurbevriezing wil zeggen dat de huur per 1 juli gelijk blijft, en dat de huur dus niet verhoogd wordt. Het kan wel voorkomen dat de servicekosten worden aangepast, als dit blijkt uit de afrekening servicekosten die u jaarlijks krijgt. U kunt huurbevriezing niet voor de servicekosten aanvragen. Het gaat alleen om de netto huur.

Alle sociale huurwoningen krijgen dit jaar (2021) huurbevriezing. Dit is een besluit van de Overheid. U hoeft dit niet aan te vragen. Dit gebeurt automatisch. Dit geldt ook voor kamers en woonwagenstandplaatsen.

Als u in een vrije sector huurwoning woont en uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is lager dan € 36.100, dan kunt u een aanvraag voor huurbevriezing naar ons opsturen.

U kunt huurbevriezing aanvragen door kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners naar ons te sturen, samen met een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Deze kunt u naar ons sturen per post of per email naar info@dudokwonen.nl.

U kunt huurbevriezing aanvragen tot 1 januari 2022. Het inkomen van kinderen die op 1 januari 23 jaar of ouder waren telt mee. Voor het inkomen van kinderen onder de 23 jaar geldt een bepaalde vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

De huurbevriezing gaat, met terugwerkende kracht, in op 1 juli 2021 en is alleen voor één jaar geldig.

Veel gevraagd over huurbevriezing

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te kunnen vragen?

Er zijn een aantal situaties waarin u huurverlaging kunt aanvragen. Deze zijn:

- Uw inkomen is gedaald en u kan huurtoeslag krijgen, maar uw huur is te hoog voor huurtoeslag

- Uw inkomen is gedaald en u had vorig jaar (of het jaar ervoor) een inkomensafhankelijke  huurverhoging. Daalde uw huishoudinkomen tot onder €44.655,-? Dan kunt u hiervoor huurverlaging vragen

Als ik huurverlaging krijg wanneer gaat deze dan in?

Krijgt u van Dudok Wonen een huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging uiterlijk twee maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek in. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.belasingdienst.nl.

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Om een huurverlagingsverzoek op basis van een inkomensdaling te doen bij Dudok Wonen kunt u online uw voorstel tot huurverlaging indienen. Dit kan alleen als u een sociale huurwoning van ons huurt. U dient twee documenten toe te voegen aan dit formulier, te weten:

* Kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners;
* Een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de      bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Wilt u het formulier niet online invullen? Dan kunt u een brief sturen (klik hier voor een Voorbeeldbrief 'Verzoek tot huurverlaging') en deze samen met kopieën van bovengenoemde documenten opsturen naar: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.

Hoe weet ik of ik inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad?

Elk jaar krijgt u van ons een brief met een huurverhogingsvoorstel voor het komende jaar. In deze brief kunt u lezen of u deze extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging heeft gehad.

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen omdat mijn huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens is gedaald terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen.

Als uw huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens gedaald is terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen kunt u ons vragen de huur te verlagen tot de huurtoeslaggrens. Na de huurverlaging kunt u dan huurtoeslag aanvragen. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel huurtoeslag u dan krijgt. Dit geldt alleen als u een sociale huurwoning huurt.