huurbetaling

Als u een woning van ons huurt, moet u maandelijks de huur betalen. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in de huur op tijd te betalen. In de huurovereenkomst staat dat u de huur elke maand vooruit moet betalen. Dat betekent dat wij de huur op de eerste van de maand ontvangen moeten hebben. Het betalen van de huur is één van de belangrijkste verplichtingen die u als huurder heeft. Houdt u er rekening mee dat een overschrijving van uw bankrekening naar de bankrekening van Dudok Wonen enkele dagen kan duren. Wilt u uw betaalwijze of bankrekeningnummer wijzigen, klik dan hier. Meer informatie over het betalen van de huur kunt u in de folder huurbetaling lezen.

Bankrekeningnummer van Dudok Wonen en/of Goois Wonen B.V.

 • Het rekeningnummer van Dudok Wonen is: NL64 BNGH 0285 1345 82.
 • Het rekeningnummer van Goois Wonen is: NL83 RABO 0143 7183 20.

Veel gevraagd over huurbetaling

Ik heb problemen met de huurbetaling

Algemeen

Mocht u in betalingsproblemen komen, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Dit kan via 035 646 16 00 of mailen. Samen met u kunnen wij zoeken naar een oplossing. U betaalt dan bijvoorbeeld het bedrag in gedeeltes (termijnen). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U kunt hier ook zelf een betalingsregeling aanvragen. Is een betalingsregeling met u niet mogelijk? Zoek dan hulp bij uw gemeente of andere instanties die u kunnen helpen. 

Als wij met u een betalingsregeling afspreken, dan moet u zich aan de gemaakte afspraak houden. Gebeurt dit niet, dan schakelen wij alsnog een deurwaarder in.


Er zijn ook instanties die hulp kunnen bieden als u schulden heeft:

Ik heb een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen. Wat nu?

Algemeen

We vragen u vriendelijk om het bedrag dat vermeld staat in de brief binnen de betalingstermijn over te maken. In de brief staat hoe u dit kunt doen. Wilt u het bedrag op een andere manier of via internetbankieren overmaken? Vermeld dan bij de betaling het betalingskenmerk. Heeft u betaald, maar toch een herinnering of aanmaning ontvangen? Dan hebben de betaling en de versturing van de herinnering elkaar waarschijnlijk gekruist. U kunt de brief dan als niet verzonden beschouwen.

Lukt het niet om binnen de gestelde termijn te betalen, neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch via 035 646 16 00

Ik wil graag een huurspecificatie. Kan dat?

Algemeen

Een huurspecificatie is een overzicht van de opbouw van de kosten per maand waar het volgende in staat:

 • kale huur
 • stookkosten
 • servicekosten
 • overige kosten
 • contractgebonden kosten (service-abonnement)

Via Mijn Dudok Wonen kunt u onder "contracten" een huurspecificatie inzien. 

Op vertoon van uw legitimatie kunnen we u hiervan een kopie meegeven. U bent van harte welkom op onze vestiging aan de Larenseweg 32 in Hilversum. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Hoe kan ik de huur betalen?

Algemeen

Bij het tekenen van de huurovereenkomst spreken we met u af hoe u de huur gaat betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de huur aan Dudok Wonen te betalen, namelijk:

1. Via Dudok Wonen en/of GooisWonen B.V.:

 • Per automatische incasso, vraag hier uw automatische incasso aan; Bij de aanpassing van de huur hoeft u niets te doen. Wij schrijven dan automatisch het juiste bedrag van uw rekening af.
 • Per betaalmail; De link hiervoor staat in de e-mail die u van ons ontvangt. Let op phishing e-mails!
 • Met uw bankpas bij ons kantoor

2. Zelf Regelen:

 • Per periodieke overboeking bij uw eigen bank; Dit moet u zelf met uw bank regelen. Let er wel op dat de huur dan per eerste van de maand naar ons overgeschreven wordt. U moet ook bij een aanpassing van de huur zelf het bedrag van uw periodieke overboeking aanpassen. Vermeldt in de omschrijving altijd uw relatienummer, deze vindt u in de financiële correspondentie van ons en begint altijd met "4400"
 • Via internetbankieren of telefonische overboeking; Dit is een eenmalige wijze om de huur te betalen. U kunt dit zelf met uw bank regelen.
 • Via uw uitkering bij de Sociale Dienst; Dit moet u zelf regelen met de Sociale Dienst van uw gemeente. In dit geval wordt de huurbetaling verrekend met uw maandelijkse uitkering.
 • Via 'Mijn Dudok Wonen'

U kunt niet meer per acceptgirokaart of met contact geld betalen. 

Ik werd gebeld door een robotachtige stem. Klopt dat?

Algemeen

Als u een betalingsachterstand heeft, kan het gebeuren dat wij u bellen om u hier op te attenderen. Dit doen wij soms met behulp van een geautomatiseerd systeem. Als u de telefoon opneemt hoort u een ingesproken boodschap en de stem stelt u een aantal vragen. Als u vervolgens een medewerker van Dudok Wonen persoonlijk wilt spreken dan kunt u dat aangeven. Wij hopen op deze manier sneller persoonlijk contact met u te krijgen om betalingsachterstanden in een vroeg stadium en in goed overleg op te lossen.