Verduurzaming

Dudok Wonen investeert volop in duurzaam wonen. We moeten de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom heeft Nederland afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Alle woningcorporaties helpen mee. Een energiezuinige woning zorgt immers voor meer wooncomfort, een lagere CO2-uitstoot en houdt de totale woonlasten betaalbaar.