duurzaamheid

Dudok Wonen investeert volop in duurzaam wonen. We moeten de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom heeft Nederland afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Alle woningcorporaties helpen mee. Een energiezuinige woning zorgt immers voor meer wooncomfort, een lagere CO2-uitstoot en houdt de totale woonlasten betaalbaar.

Veel gevraagd over duurzaamheid

Wat doet Dudok Wonen aan duurzaamheid?

Duurzaamheid is op dit moment volop in het nieuws. Ook Dudok Wonen is daar druk mee bezig. Daarom zijn we reeds begonnen met het energiezuinig maken van onze woningen. Dit is iets wat we de komende jaren zullen blijven doen.

Onze visie luidt: een duurzame woningvoorraad in 2050. Iets waar u als huurder natuurlijk ook nauw bij betrokken bent. Tot 2030 werken we aan het terugdringen van de energievraag van onze woningen door de isolatie op orde te brengen. Daarna kijken we naar of en hoe we onze woningen kunnen verwarmen zonder het gebruik van aardgas. Het opwekken van duurzame energie is een taak voor de energiesector, netbeheerders en gemeenten. Daarbij kijken wij echter wél of en wat wij hier zelf kunnen organiseren in uw woning.

Daarnaast kijken we naar duurzaam materiaal gebruik en het verduurzamen van uw leefomgeving.

Mijn woning is verduurzaamd met een nieuw ventilatiesysteem. Hoe ga ik daarmee om?

Veel mensen denken dat niet-ventileren stookkosten bespaart. Maar dat is niet zo. Als u niet ventileert, wordt de lucht binnen vochtig. Het duurt langer en kostmeer energie om vochtige lucht op te warmen. Het ventilatiesysteem in uw verduurzaamde woning heeft een automatische stand. Het voorkomt vocht en schimmel in huis en gaat alleen aan als het CO2-gehalte binnen te hoog is. Dan zorgt het voor verse lucht met voldoende zuurstof. Dat is goed voor uw gezondheid. Voor goede ventilatie zijn sommige deuren in uw woning iets verkort. Er zitten zelfregulerende roosters in de kozijnen die bij veel wind vanzelf dicht gaan. Zo heeft u minder last van tocht