duurzaamheid

Dudok Wonen investeert volop in duurzaam wonen. We moeten de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom heeft Nederland afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Alle woningcorporaties helpen mee. Een energiezuinige woning zorgt immers voor meer wooncomfort, een lagere CO2-uitstoot en houdt de totale woonlasten betaalbaar.

Onze duurzaamheidsvisie heet ‘Samen op pad naar een duurzame woningvoorraad in 2050’. Want verduurzamen kunnen we niet alleen. We leggen de nadruk op kennis uit de markt halen, kennis delen en krachten bundelen. We geloven dat het succes het grootst is als we naast CO2-neutraliteit, ook onze bewoners betrekken, goed kijken naar materiaal en de directe woonomgeving. Meer hierover leest u hier.

Veel gevraagd over duurzaamheid

Wat doet Dudok Wonen aan duurzaamheid?

Algemeen

Duurzaamheid is op dit moment volop in het nieuws. Ook Dudok Wonen is daar druk mee bezig. Daarom zijn we reeds begonnen met het energiezuinig maken van onze woningen. Dit is iets wat we de komende jaren zullen blijven doen.

Onze visie luidt: een duurzame woningvoorraad in 2050. Iets waar u als huurder natuurlijk ook nauw bij betrokken bent. Tot 2030 werken we aan het terugdringen van de energievraag van onze woningen door de isolatie op orde te brengen. Daarna kijken we naar of en hoe we onze woningen kunnen verwarmen zonder het gebruik van aardgas. Het opwekken van duurzame energie is een taak voor de energiesector, netbeheerders en gemeenten. Daarbij kijken wij echter wél of en wat wij hier zelf kunnen organiseren in uw woning.

Daarnaast kijken we naar duurzaam materiaal gebruik en het verduurzamen van uw leefomgeving.

Hoe weet ik wat het energielabel van mijn woning is?

Algemeen

Via: www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ kunt u opvragen wat het geregistreerde energielabel van uw woning is. Dudok Wonen houdt de verbeteringen van het energielabel bij in een voorlopig label. Wanneer een woning leegkomt en opnieuw wordt verhuurd, wordt het energielabel opnieuw geregistreerd. Het nieuwe label komt dan in de landelijke database.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A label is het meest energiezuinig. Dit houdt in dat de woning goed is geïsoleerd en weinig CO2 uitstoot. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 2008 hebben woningen een energielabel.

Mijn woning is verduurzaamd met een nieuw ventilatiesysteem. Hoe ga ik daarmee om?

Algemeen

Veel mensen denken dat niet-ventileren stookkosten bespaart. Maar dat is niet zo. Als u niet ventileert, wordt de lucht binnen vochtig. Het duurt langer en kostmeer energie om vochtige lucht op te warmen. Het ventilatiesysteem in uw verduurzaamde woning heeft een automatische stand. Het voorkomt vocht en schimmel in huis en gaat alleen aan als het CO2-gehalte binnen te hoog is. Dan zorgt het voor verse lucht met voldoende zuurstof. Dat is goed voor uw gezondheid. Voor goede ventilatie zijn sommige deuren in uw woning iets verkort. Er zitten zelfregulerende roosters in de kozijnen die bij veel wind vanzelf dicht gaan. Zo heeft u minder last van tocht

Mag ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen?

Algemeen

Als bewoner in een appartementengebouw heeft u die mogelijkheid niet. Woont u in eengezinswoning? Dan mag dit alleen onder bepaalde voorwaarden. Bespreek uw plannen voor zonnepanelen eerst met ons. Zo nemen we de voorwaarden met u door. U kunt uw aanvraag indienen via Mijn Dudok Wonen of via het aanvraagformulier

Hoe stel ik mijn cv-ketel zuinig in

Algemeen

Energiezuinig verwarmen begint bij uw thermostaat. Zet die overdag niet te hoog. ’s Avonds, één uur voordat u naar bed gaat, kunt u de thermostaat maximaal 5 graden lager zetten dan overdag. Maak het niet kouder, anders duurt het lang voordat uw woning ’s morgens weer is opgewarmd.

Ook kan in koude woningen vocht ontstaan. Heeft u een cv-ketel die ouder is dan twaalf jaar? Dan kunt u overwegen om die in te stellen op 60 graden. Tenzij het heel koud is buiten. Bij modernere cv-ketels hoeft u dit niet te doen. Die werken al energiezuinig. Bel voor vragen naar Bonarius, Bonarius is 24 uur per dag bereikbaar op 088-115 13 13.