Overlast melden

Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal door muren en vloeren heen. We mogen verwachten dat we rekening met elkaar houden. Wanneer er sprake is van overlast of onacceptabel gedrag is niet duidelijk aan te geven. Mocht u overlast hebben, lees dan verder.

Meest aan ons gevraagd over Overlast melden

Wie treedt tegen hennepkwekers op?

In Hilversum hebben de gemeente, politie, het openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet een Hennepconvenant getekend. Al deze partijen treden gezamenlijk op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse woningen. In de folder 'Stop hennepteelt' leest u hier meer over.

In Naarden en Bussum treden partijen ad hoc samen op tegen hennepkwekerijen. In die gemeenten is er geen Hennepconvenant.

Wanneer kan ik beter de politie inschakelen?

In geval van verstoring van de openbare orde zoals geluidsoverlast midden in de nacht of bedreiging, doet u er verstandig aan om de politie in te schakelen. Dit is zeker het geval als u getuige bent van een strafbaar feit zoals mishandeling of vernieling.

Hoe worden hennepkwekerijen opgespoord?

Het opsporen van een hennepkwekerij gebeurt voornamelijk via aanwijzingen en tips. Aanwijzingen dat er ergens mogelijk een hennepkwekerij zit, kunnen van verschillende kanten komen. Bijvoorbeeld onze medewerkers die door de wijk lopen en iets zien, een hoog elektriciteitsverbruik of de politie die iets opmerkt. Ook tips van omwonenden kunnen hierbij helpen.

Wat doet Dudok Wonen met mijn overlastmelding?

Wij vragen u eerst zelf de overlast te bespreken met uw buren. Lukt dat niet, dan kunt u kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Lukt het dan nog steeds niet om met elkaar het gesprek aan te gaan, dan gaan wij eerst uw buren schriftelijk op de hoogte stellen van uw melding. Wij zullen het verhaal van alle partijen in beeld moeten brengen. Eventueel kunnen wij een gesprek organiseren tussen beide partijen, waarbij wij als bemiddelaar optreden. Het is natuurlijk beter als de bemiddelaar een neutrale derde partij is. Daarom adviseren wij altijd eerst buurtbemiddeling. Het uiteindelijke doel is dat u beiden tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

Praten met mijn buren over overlast helpt niet. Wat moet ik doen?

Als praten niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verschillende dingen doen.

Dan kunt u kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Daar wordt u geholpen door onpartijdige bemiddelaars om met elkaar in gesprek te gaan en zo tot een oplossing te komen. Dudok Wonen behandelt uitsluitend zaken die bij buurtbemiddeling in behandeling zijn geweest.

Voor meer informatie, advies of bemiddeling kunt u bellen met het telefonisch spreekuur op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - 13.00 uur via (035) 623 11 00. U kunt ook mailen naar: buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Meer informatie vindt u in de folder 'Buurtbemiddeling'.

Mocht u ondanks uw eigen inspanningen en die van buurtbemiddeling toch nog overlast ervaren, dan kunt u ons vragen om te onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn.

Om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen kunt u bijvoorbeeld ook een maand lang een overlastdagboek bijhouden. Dit is erg belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast ondanks pogingen het te stoppen aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Wat is het het verschil tussen een reparatieverzoek, sociale melding en klacht?

  • Heeft u een gebrek of een storing aan uw woning? Dan noemen wij dit een reparatieverzoek.
  • Als u last ervaart van uw buren, dan kunt u een sociale melding doen.
  • Bent u niet tevreden met de kwaliteit van Dudok Wonen? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven.

U kunt zowel een reparatieverzoek, sociale melding als klacht online aan ons doorgeven.

Wat kan ik doen als ik een hennepkwekerij vermoed?

Als u een hennepkwekerij vermoedt, kunt u dit (anoniem) doorgeven aan Dudok Wonen via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90, per e-mail 
woonfraude@dudokwonen.nl of via (035) 646 16 00. U kunt het ook melden aan de politie via 0900 – 88 44 (lokaal tarief) of aan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Hoe gaat Dudok Wonen om met hennepkwekers in een huurwoning?

Dudok Wonen tolereert geen hennepkweek in haar woningen. Als wij denken dat ergens hennep (wiet) geteeld wordt, onderzoeken wij de woning. Als wij hennepteelt aantreffen, wordt de woning ontruimd en krijgt de huurder een (forse) boete. Wij ontbinden de huurovereenkomst. Schade aan de woning wordt volledig bij de huurder in rekening gebracht. In elk huurcontract en in onze algemene voorwaarden is dit na te lezen.

Verder nemen we de volgende stappen:

  • We herstellen de eventuele schade op kosten van de betreffende huurder (deze kosten kunnen vrij hoog oplopen;
  • Er komt een zogenoemde signalering in WoningNet zodat deze kweker gedurende 3 jaar geen huurwoning kan krijgen.

Lees meer in de folder 'Stop hennepteelt'.

Hebben jullie een folder over overlast?

Ja, de folder 'Overlast' kunt u hier downloaden.

Wat zijn de bezwaren tegen hennepkwekerijen?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Ze veroorzaken schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Elk jaar ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting in een hennepkwekerij. Bij omwonenden die er overlast van ondervinden ontstaat er spanning.

Een bijkomend probleem is dat hennepkwekers vaak illegaal stroom aftappen en hun inkomsten uit verkoop van hennep voor belasting en uitkeringsinstanties verzwijgen.

Waar vind ik meer informatie over hennepkwekerijen?

In de folder 'Stop hennepteelt' leest u hier meer over.

Wat als dit niet tot een oplossing leidt?

Als er geen oplossingen mogelijk zijn en de situatie onhoudbaar is, kunnen wij besluiten juridische stappen te ondernemen tegen de overlastveroorzaker. Pas als er sprake is van onrechtmatige hinder is er kans dat de civiele rechter een uitspraak zal doen in uw voordeel. Of hinder onrechtmatig is hangt onder anderen af van de ernst van de hinder en de duur daarvan. Er zullen dan duidelijke bewijzen moeten zijn van verschillende personen

Wat als mijn buren en ik er samen niet uitkomen?

Wanneer buurtbemiddeling, een gesprek met of een brief aan de veroorzaker niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de overlast melden bij Dudok Wonen. U gebruikt hiervoor het formulier overlast melding. Dit formulier is ook af te halen bij Dudok Wonen. Vindt u het moeilijk om het formulier in te vullen, dan kunt u ook naar ons kantoor komen of telefonisch contact met ons opnemen via (035) 646 16 00.

Dan kunnen we u helpen bij het formuleren van de overlastmelding. Overlastmeldingen worden alleen indien schriftelijk ingediend, in behandeling genomen.

Om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen, vragen wij u ook een overlastdagboek bij te houden. Dit is erg belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast ondanks pogingen het te stoppen aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Wat zijn de regels van Dudok Wonen omtrent woonfraude?

  • U mag uw huurwoning niet doorverhuren aan iemand anders.
  • U mag uw huurwoning alleen gebruiken om in te wonen en niet voor illegale activiteiten zoals hennepteelt of prostitutie.
  • U houdt zich aan de bepalingen in het huurcontract. U mag geen overlast veroorzaken.
  • Bij woonfraude kan Dudok Wonen een boete opleggen.

Mag ik barbecueën op mijn balkon?

Nee, een open vuur op een balkon mag niet.

Meer vragen over dit onderwerp (10)

Vertalen / Translate