Duurzaamheid

Dudok Wonen investeert volop in duurzaam wonen. We moeten de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom heeft Nederland afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Alle woningcorporaties helpen mee. Een energiezuinige woning zorgt immers voor meer wooncomfort, een lagere CO2-uitstoot en houdt de totale woonlasten betaalbaar. Lees hier wat wij concreet aan verduurzaming doen.

Onze duurzaamheidsvisie heet ‘Samen op pad naar een duurzame woningvoorraad in 2050'. Want verduurzamen kunnen we niet alleen. We leggen de nadruk op kennis uit de markt halen, kennis delen en krachten bundelen. We geloven dat het succes het grootst is als we naast CO2-neutraliteit, ook onze bewoners betrekken, goed kijken naar materiaal en de directe woonomgeving. Meer hierover lees je hier.