tijdelijk te huur

Af en toe verhuren we huizen voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld wanneer we van plan zijn om een hele buurt grondig aan te pakken en alle huizen op een bepaald moment leeg moeten zijn. Het is niet goed voor een buurt als veel huizen tegelijkertijd leegstaan. Dat heeft een invloed op hoe prettig het daar is om te wonen. Daarom kiezen we ervoor om soms huizen tijdelijk te verhuren. Vooral jonge mensen kunnen hiermee geholpen zijn.

Bij Dudok Wonen werken we niet met een wachtlijst voor woningen die we tijdelijk verhuren. Je kunt je hier dus niet voor inschrijven. Als we huizen hebben die tijdelijk te huur zijn, zetten we dit op onze website.

Veel gevraagd over tijdelijk te huur

Wat zijn de voorwaarden voor tijdelijke huur?

Algemeen

  • Starters uit jouw omgeving zonder kinderen krijgen voorrang op andere kandidaten.
  • We verhuren geen tijdelijke woningen aan gezinnen met jonge kinderen.
  • Voor alle kandidaten geldt een . Kijk hier naar 
  • Ook moeten we de woningen passend toewijzen. Dit betekent dat jouw inkomen moet passen bij de huurprijs van de woning. En er een maximum inkomensgrens geldt. 

Wat gebeurt er als ik uit de woning moet?

Algemeen

Als je de woning moet verlaten, moet je zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. Je zoekprofiel blijft hetzelfde. Dudok Wonen zal je geen alternatieve woonruimte aanbieden.

Hoe lang kan ik met een tijdelijk contract in de woning blijven wonen?

Algemeen

In elk geval voor een periode tussen 6 maanden en twee jaar.