woonwagenstandplaats

Dudok Wonen zorgt voor enkele woonwagencentra in de regio Gooi & Vechtstreek. We verhuren hier alleen de plaatsen waar de woonwagen kan staan, zonder dat de woonwagen zelf wordt verhuurd.

De volgende woonwagencentra vallen onder ons beheer:

 • De Abri, Naarden: 14 standplaatsen
 • De Zanderij, Bussum: 21 standplaatsen
 • Van Ghentlaan, Hilversum: 15 standplaatsen
 • Erfgooierslaan, Hilversum: 11 standplaatsen
 • Diependaalselaan, Hilversum: 12 standplaatsen

Voor het toewijzen van een standplaats gelden enkele criteria waaraan de kandidaat moet voldoen:

 • De kandidaat-huurder is 18 jaar of ouder;
 • Het gezamenlijk belastbaar huishoudinkomen mag niet meer zijn dan € 40.765,00 (prijspeil 2022).
 • De leden van het huishouden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.

Veel gevraagd over woonwagenstandplaats

Hoe kan ik me inschrijven voor een standplaats?

Algemeen

Je kunt jezelf inschrijven voor de wachtlijst van een standplaats. Hiervoor moet je ten minste 18 jaar of ouder zijn.

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief. Zonder deze bevestiging ben je niet officieel op de lijst gezet. De datum waarop je je hebt ingeschreven, bepaalt je plaats op de wachtlijst.

Hoe vindt de selectie plaats bij toewijzing van een standplaats?

Algemeen

Een kandidaat die in aanmerking wil komen voor een standplaats moet zich inschrijven op de wachtlijst voor standplaatsen. De volgorde wordt bepaald door de datum van inschrijving. Bij de toewijzing geldt een bepaalde volgorde:

 • Bewoners van 18 jaar en ouder die al wonen op het specifieke woonwagencentrum hebben de hoogste prioriteit, vóór andere ingeschrevenen.
 • Daarna komen bewoners van andere woonwagencentra in de regio aan de beurt. Zij hebben voorrang boven geïnteresseerden die niet op een centrum in de regio wonen.
 • Vervolgens worden geïnteresseerden uit de regio overwogen (mensen die niet op een woonwagencentrum wonen).
 • Als laatste worden geïnteresseerden van buiten de regio overwogen (ook als ze niet op een woonwagencentrum wonen).

Na toewijzing moet de geselecteerde persoon informatie geven over:

 • Een overzicht waarin staat hoeveel geld de mensen die meeverhuizen verdienen. Het gaat om het Belastbaar jaarinkomen.
 • Een verklaring van je vorige verhuurder waarin staat dat je daar gewoond hebt.
 • Een bewijs van inschrijving Basisregistratie Personen van de gemeente.
 • Een lijst met handtekeningen van de bewoners van het woonwagencentrum waar je gaat wonen. Hieruit blijkt dat ze geen problemen hebben met jou.

  Zijn er nog andere woonwagencentra in de regio Gooi & Vechtstreek?

  Algemeen

  In Hilversum is er een woonwagencentrum genaamd Egelshoek. Je kunt je inschrijven voor een standplaats via de gemeente Hilversum.